O NAS

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne.
FPC ALighT jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej, utworzoną w celu prowadzenia i koordynowania projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na przemysł, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich.
FPC ALighT ułatwia oraz przyspiesza komercjalizację badań, transfer, a także wykorzystanie technologii produkcyjnych przez przemysł oraz wprowadza w Polsce metody i standardy obowiązujące w Instytutach Fraunhofera. Organizujemy seminaria poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych oraz prowadzimy wymiany studenckie i akademickie, rozpowszechniając zdobytą wiedzę. 

Więcej O nas

WYDARZENIA

Uczestniczyliśmy w konferencji promującej efekty wdrażania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020

Wzięliśmy udział w konferencji promującej efekty wdrażania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiliśmy m.in. osiągniete rezultaty projektu „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich”, w tym unikatową aparaturę, zakupiona za blisko 9 mln PLN, dedykowaną w głównej mierze do prac B+R we współpracy z przemysłem.

Czytaj więcej...
Więcej wydarzeń

KOMPETENCJE

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich łączy potencjał trzech uznanych w kraju i na świecie jednostek naukowo-badawczych: Politechniki Opolskiej, Instytutu Fraunhofera IWU oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Doświadczenie i wiedza zespołów naukowych oraz zaplecze laboratoryjne pozwala na realizację skomplikowanych i innowacyjnych zagadnień związanych z rozwojem procesów produkcyjnych, koncepcji projektowych i strategii obliczeniowych, zwłaszcza w zakresie materiałów lekkich, aby zapewnić naszym partnerom trwałą przewagę konkurencyjną i technologiczną. 

Więcej o naszych kompetencjach

LABORATORIA

Posiadamy nowoczesne laboratoria oraz unikatową aparaturę̨ przeznaczoną do szerokiej gamy badań m.in. z zakresu: wytrzymałości, niezawodności, prototypowania, konstruowania, automatyzacji produkcji i inżynierii środowiska.
Korzystamy z najwyższej jakości zaplecza technologicznego będącego na wyposażeniu naszym oraz naszych partnerów naukowych. Dysponujemy serwerami obliczeniowymi do uczenia maszynowego, sprzętem komputerowym oraz zaawansowanym oprogramowaniem do modelowania, symulacji i projektowania.
Zespół pracowników FPC ALighT posiada wysokie kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej praktyki w pracy naukowo-badawczej w uczelni, jak i we współpracy z przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu 

Więcej o laboratoriach

Znajdź usługę

 

Potencjał badawczy i obszar działalności FPC ALighT oraz naszych Partnerów naukowych jest bardzo szeroki. 

Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź usługi odpowiednie dla siebie i Twojej firmy


Proszę wpisać nazwę usługi która Państwa interesuje:


 

Znajdź aparaturę

Dysponujemy unikalną i nowoczesną infrastruktura badawczą przeznaczoną do realizacji prac naukowych, dydaktycznych, badawczo-rozwojowych oraz komercyjnego wykorzystania.
Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź aparaturę odpowiednią dla siebie i Twojej firmy.

Wyszukaj aparaturę

PROJEKTY

Inicjujemy, koordynujemy i bierzemy udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych związanych z działalnością naukową, badawczo-rozwojową i unowocześniającą infrastrukturę laboratoryjną we współpracy z przemysłem, jednostkami naukowymi, samorządem oraz instytucjami otoczenia biznesu. Zdobyte w ramach realizacji projektów wyniki prac B+R oraz doświadczenie wdrażamy do gospodarki!